Transportschade

Ondanks zorgvuldige behandeling en het gebruik van hoogwaardige verpakkingsmaterialen kan het voorkomen dat producten gedurende het bezorgingsproces naar de klant beschadigen. 


Een aantal zaken verdient daarom bij het ontvangen van de goederen speciale aandacht: 
Als u bij aflevering al kunt zien dat de levering beschadigd is óf dat deze open is of is geweest, adviseren wij u deze altijd te accepteren. 

 
Laat in dat geval door de postbode of koerier ter plekke een zogenaamd 'proces-verbaal' opmaken.

Blijkt achteraf dat er toch schade aan de inhoud is aangericht, dan verzoeken wij u ons dit direct te melden. Hierbij hebben we de volgende gegevens van u nodig:uw Naam, order/bestelnummer (dat vindt u op uw factuur) het factuurnummer de verzendcode (de code onder de barcode op de adressticker van het pakket) de aard van de beschadiging. (gaarne foto's)
Vervolgens nemen wij contact met u op over de te volgen stappen.

Is van zichtbare schade bij aflevering géén sprake, maar is er tóch schade aan de inhoud van de zending opgetreden, dan verzoeken wij u ook dit aan ons te melden met de bovenstaande gegevens. 

Wij nemen vervolgens contact met u op om de te volgen stappen te bespreken. 

Doorgaans betekent dit dat wij u verwijzen naar een bestelkantoor om aldaar proces-verbaal op te laten maken. 
De terugzending van de goederen vindt vervolgens in overleg plaats.
 

Transportschade kunt u melden bij onze klantenservice